การดูแลรักษาสระว่ายน้ำ

วิธีการดูแลรักษาสระว่ายน้ำ

 

วิธีการดูแลรักษาสระว่ายน้ำ

วิธีการดูแลรักษาสระว่ายน้ำ (ระบบคลอรีน)

1. การทำความสะอาดสระ
- ช้อนใบไม้และสิ่งสกปรกที่อยู่ในสระออกให้หมด
- ขัดกระเบื้อง พื้น ผนัง เกรดติ้ง โดยเฉพาะร่องยาแนวกระเบื้องจะต้องขาวสะอาด อย่างน้อยขัดสัปดาห์ละครั้งโดยแบ่งขัดเป็นช่วงๆ ในแต่ละวันหากขัดพื้น ให้ไล่ความสกปรกลงที่ MAIN DRAIN
- ทำความสะอาดบันได สไลด์ กระดานกระโดดอย่างน้อยสัปดาห์ละครั้ง
- ถอดเกรดติ้งออกมาล้างผงซักฟอก 6 เดือนครั้ง หรือเวลาที่สกปรกมาก
2. วิธีการดูดตะกอนในสระ
- เปิดวาล์ว VACUUM ในห้องเครื่องและปิดวาล์ว SUCTION( ก่อนเปิดวาล์ว VACUUM ทุกครั้งจะต้องเปิดฝาปิด VACUUM ภายในสระเสียก่อน )
- เอาสายดูดเสียบกับหัวดูด และด้ามอลูมิเนียมเสียบหัวดูดทิ้งลงในน้ำเอาสายดูดตะกอนกรอกน้ำจนเต็มสายแล้วจึงเสียบเข้ากับหัว VACUUM ข้างสระจากนั้นจึงเริ่มดูดตะกอนในกรณีที่ VACUUM ไม่ดูดเนื่องจากมีลมอยู่ในท่อหรือในสายดูดต้องทำการไล่ลมออกให้หมดเสียก่อน โดยการกรอกน้ำให้เต็มสายดูดอีกครั้ง
- เมื่อดูดทำความสะอาดเสร็จเรียบร้อย ให้ปิดวาล์ว VACUUM ในห้องเครื่องก่อน จึงเอาฝาปิด VACUUM ในสระ
- เปิดวาล์วให้ระบบปั้มและเครื่องกรองทำงานตามระบบปกติ
3. การเติมเคมี
- ตรวจเช็คค่า PH และค่าคลอรีนทุกครั้งก่อนการเติมเคมี
- การเติมเคมี โดยการนำน้ำใส่ถังก่อน แล้วจึงนำเคมีผสมลงในน้ำ กวนให้เข้ากัน เทให้ทั่วสระ ส่วนที่ลึกให้เทมากกว่าส่วนอื่นๆและเทให้ใกล้หัวจ่ายน้ำ เพื่อการกระจายเคมีให้ทั่วสระ
- คลอรีนและโซดาแอช เติมพร้อมกันได้ส่วนกรดเกลือต้องเติมห่างกันอย่างน้อย 1 ชั่วโมง
4. การทำความสะอาดเครื่องกรองโดยการBACK WASH
- ให้ดูที่มาตรวัดความดันที่หน้าเครื่องกรอง หากสูงกว่า 20 PSI. แสดงว่าแผ่นกรองสกปรกต้องทำความสะอาดดังนี้
- ปิดปั้มปิดวาล์วด้านน้ำเข้าถังกรอง ( วาล์วหน้าปั้ม )เปิดวาล์ว DRAINใต้ถังกรอง
- น้ำเริ่มจะไหลย้อนทางเพื่อไล่ความสกปรกออกให้ดูความสกปรกจากท่อน้ำทิ้ง หากไม่สามารถมองเห็นได้ให้ใช้เวลาในการ BACK WASHประมาณ 3นาที )
- หลังจากทำความสะอาดเครื่องกรองด้วยวิธี BACKWASHแล้วเมื่อเครื่องกรองสกปรกครั้งต่อไป จะต้องถอดแผ่นกรองออกมาล้างทุกครั้ง
- การล้างแผ่นกรองปิดปั้มปิดวาล์วน้ำด้านเข้าและด้านออกของเครื่องกรองเปิดวาล์วเดรนน้ำใต้ถังกรอง คลายสกรูไล่อากาศ ที่อยู่ด้านบนของถังกรอง เพื่อให้น้ำไหลออกจากถังกรองเร็วขึ้น
- เปิดฝาเครื่องกรองออก ถอดแผ่นกรองออกมาล้างทำความสะอาดโดยใช้น้ำแรงๆ ฉีด และใช้แปรงอ่อนๆช่วยขัดแผ่นกรองเมื่อล้างเสร็จแล้วให้นำแผ่นกรองใส่กลับไปอย่างเดิมเติมผงกรองโดยโรยให้ทั่วแผ่นกรองและบางส่วนลูบบนแผ่นกรอง แล้วปิดฝาเครื่องกรอง
- เปิดวาล์วด้านน้ำเข้าเครื่องกรองรอจนมีน้ำไหลออกที่สกรูไล่อากาศจึงขันสกรูไล่อากาศให้แน่น
- ปรับวาล์วต่างๆ ให้อยู่ในตำแหน่งปกติเปิดปั้มใช้งานตามปกติ
- ตรวจสอบความเรียบร้อยและการรั่วซึม
 

วิธีการเติมเคมี

1. หลังจากทำความสะอาดสระเรียบร้อยแล้วให้เช็คค่าPHและคลอรีนของน้ำในสระ( โดยปกติการเช็คค่า PH และค่าคลอรีนจะทำทุกวันหลังจากใช้สระ ( เวลาประมาณ 20.10. )
2. ปรับค่าPHอยู่ที่ 7.4-7.6PPM.
3. การปรับค่าคลอรีน
-ฤดูร้อนสระบริการให้ปริมาณคลอรีนอยู่ที่3PPMทำทุกวัน
-ฤดูฝนสระบริการให้ปริมาณคลอรีนอยู่ที่2PPMทำทุกวัน
-ฤดูหนาวสระบริการให้ปริมาณคลอรีนอยู่ที่2PPMทำทุกวัน
 
- ซุปเปอร์คลอรีนคือการเติมคลอรีน2-3 เท่าจากปกติคือปรับค่าคลอรีนให้อยู่ที่ 4PPMโดยจะทำหลังจากวันที่มีคนลงเล่นน้ำจำนวนมากหรือมีตะไคร่ในสระหรือทำลายแอมโมเนียและสิ่งเจือปนที่ได้สะสมไว้ในน้ำการทำซุปเปอร์คลอรีนสัปดาห์ละ 1 – 2ครั้ง
- การเติมโซดาแอซ เพื่อเพิ่มความเป็นด่างของน้ำ ใช้เติมในกรณีที่ค่า PH ต่ำกว่า 7.4
- การเติมกรดเกลือกรดเกลือจะเพิ่มความเป็นกรดของน้ำใช้เติมในกรณีที่ค่าPHสูงกว่า 7.6
- กรณีการเติมสารส้มสารส้มจะใช้ในกรณีที่น้ำในสระขุ่นเขียวมีตะกอนมากก่อนจะเติมสารส้มต้องเติมโซดาแอซก่อนเพื่อให้ค่า PHอยู่ที่ 8-9จากนั้นจึงเติมสารส้มตามปริมาตรของน้ำส่วนจำนวนสารส้มดูจากตารางอัตราการใช้สารเคมีเมื่อเติมสารส้มแล้วให้เปิดวาล์วน้ำให้น้ำในสระหมุนเวียนโดยไม่ผ่านกรองเปิดไว้ 2 ชั่วโมงและปิดเครื่องทิ้งไว้ประมาณ 8-10 ชั่วโมงตะกอนจะตกหมดทั้งสระเมื่อตะกอนตกหมดแล้ว ให้ดูดตะกอนออกไปทิ้งที่ท่อระบายน้ำ ( น้ำจะไม่ผ่านระบบกรอง )เมื่อดูดตะกอนเสร็จให้ซุปเปอร์คลอรีนและปรับค่า PH

ข้อมูลประกอบการบำรุงรักษาสระว่ายน้ำ

- หากใส่สารส้ม ไม่จำเป็นต้องใสคลอรีนเมื่อดูดตะกอนแล้วจึงใส่คลอรีน
- ตะกอนจะตกดีมากหากค่าPHอยู่ที่7.4- 7.6PPM
 
อัตราการเติมสารเคมี
เคมีปริมาตรน้ำจำนวนกรัม
คลอรีน 90%( TRICHLOROISOCYANURITACID90% )100คิว200
โซดาแอช( SODIUMCARRBONATE )100คิว3,000
กรดเกลือ ( HYDROCHOLACID35 % )100คิว1,000
สารส้ม ( ALUM )40คิว500
 

หมายเหตุ

-กรณีเติมสารส้ม จะต้องเติมโซดาแอซ ก่อนเพื่อให้ค่า PHสูงขึ้น อัตราส่วนโซดาแอซประมาณ 30 % ของสารส้มเช่นสารส้ม 10 กก. จะต้องใช้โซดาแอซ3กก. ควบคู่กันไป ทั้งนี้ค่า PHจะต้องอยู่ที่7.4 – 7.6PPM.
สภาพน้ำเคมีจำนวน
PHต่ำกว่า7.2เติมโซดาแอซ1 กก. / น้ำ100คิว
PHสูงกว่า7.8เติมกรดเกลือ1 กก. / น้ำ100คิว
คลอรีน0.6เติมคลอรีน 90%150 กรัม / น้ำ 100 คิว
คลอรีน 1เติมคลอรีน 90%100 กรัม / น้ำ 100 คิว
ปัญหาและการแก้ไข
ปัญหาการแก้ไข
1. ในน้ำมีสารละลายอยู่มาก สีของน้ำจะปรากฎดังนี้ - เติมโซดาแอซให้ค่า PH อยู่ที่8
1.1 แดงน้ำตาล น้ำมีสนิมมาก-เติมสารส้ม ½ กก./น้ำ 40คิว
1.2 เขียวฟ้า - น้ำมี COPPER - หมุน MULTIPORT VAIVE ไปที่
RECIRCULATEเปิดปั้มไว้ 2ชั่วโมง
1.3 ดำน้ำตาล-น้ำมีแมงกานีส- หากเป็นเครื่องกรอง D.E. ให้ยก
น้ำสภาพข้างต้นมักจะพบเห็นในช่วงลงน้ำใหม่แผ่นกรองออกให้หมดก่อนเปิดปั้ม
- ใช้ไม้หรือคนลงไปที่ตี 1-2 ชั่วโมง
เมื่อตีน้ำแล้วปล่อยไว้ 8-10 ชม.
จะเริ่มตกตะกอน
- ดูดตะกอนทิ้งไป โดยเปิด
MULTIPORT VALVE ไปที่
WASTE จะต้องค่อยๆดูดเพื่อไม่ให้
ตะกอนฟุ้งแต่อย่าช้าจะเสียน้ำมาก
- ซุปเปอร์คลอรีน ให้อยู่3-4PPM.
- ใส่แผ่นกรองเข้าไปในเครื่องกรอง เปิดเครื่องกรองเดิน 10 ชม. หรือจนกว่าน้ำจะใสซึ่งจะใช้เวลาประมาณ 2วัน
- หากมีตะกอนตกค้างอยู่มากให้ดูดทิ้ง หากตกนิดหน่อยให้ดูดผ่านเครื่องกรอง
2. น้ำมีสภาพขุ่นเขียวเนื่องจากมี COPPER-การแก้ไขโดยการลงสารส้มเหมือนข้อ 1
ในน้ำมากหรือเกิดตะไคร่ตะไคร่เขียว-เมื่อดูดตะกอนทิ้งแล้วให้ขัดกระเบื้องขอบสระ
คือตะไคร่ที่เกิดใหม่โดยเฉพาะช่วงที่มีตะไคร่น้ำ ต้องขัดจนกว่า
ตะไคร่จะหมด
-ซุปเปอร์คลอรีน 3 วันติดต่อกัน ให้สูงกว่า
3.5 PPM
3. จุดหรือตะไคร่น้ำ คือตะไคร่ที่เกิดขึ้นนานและตาย-ขัดตะไคร่ออกให้หมด
-ซุปเปอร็คลอรีน 3 วันติดต่อกัน ให้คลอรีน
อยู่ที่ 3.5 PPM
4. การระคายเคืองเกิดจากค่า PH ไม่เป็นกลาง-ปรับค่า PH ให้อยู่ที่ 7.4 – 7.6
5. น้ำขุ่นอาจเกิดจากหลายสาเหตุ เช่นการแก้ไขตามสาเหตุ
- ระบบกรอง-ล้างเครื่องกรองให้สะอาด
- PHสูงหรือค่าความเป็นด่างมาก-เติมกรดปรับค่า PH ให้อยู่ที่ 7.4 – 7.6
- หินปูนมาก- เติมคลอรีน 90% แทนคลอรีน 60%
- ตะกอนมาก- เติมสารส้มและดูดตะกอนตามข้อ1
- ตะไคร่- ซุปเปอร์คลอรีนให้อยู่ที่ 3.5 PPM


ขอบคุณ http://www.%20seahawkthailand.com/

ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ

 

ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ

หน่วยงานวิจัยเกี่ยวกับอุทกภัย

www.cendru.net :: หน่วยวิจัยภัยพิบัติทางธรรมชาติ ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 

เกี่ยวกับเครือข่าย...

เพื่อทำการร่วมเผยแพร่  เชื่อมโยง  และวิเคราะห์ข้อมูล  สร้างความเข้าใจ  สถานการณ์น้ำ และรณรงค์การรักษาระบบน้ำตามธรรมชาติ อันจะมีส่วนช่วยในการป้องกัน และลดระดับความสูญเสียจากอุทกภัย และปัญหาน้ำแล้ง.

การบริการข้อมูล และร่วมสร้างองค์ความรู้ ...

Docs and Supportเพื่อให้ผู้ที่สนใจ  สามารถรับข้อมูลที่เกี่ยวข้องได้เพิ่มเติม   ท่านสามารถดาวน์โหลดได้โดยตรง  หรือ สอบถามมาผ่านทางระบบเว็บบอร์ด  หรืออีเมล์   นอกจากนี้ท่านสามารถร่วมแสดงความเห็น  หรือเผยแพร่ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ได้โดยระบบเว็บบอร์ด 

Go to top